X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

بررسی درباره تشکیل نظام پارلمانی در قالب سیاست‌های کلی انتخابات / لازمه ایجاد نظام پارلمانی انجام مطالعات موثر است

محمدجواد کولیوند در خصوص ایجاد نظام پارلمانی در کشور، اظهار داشت: سخنان مقام معظم در سال 90 در خصوص امکان تشکیل نظام پارلمانی را می‌توان اینگونه مورد ارزیابی قرار داد که افقی توسط ایشان باز شده است و می‌توان بدون محدودیت کار کرد.

نماینده مردم شریف استان البرزضمن مهم ارزیابی کردن این موضوع و نیاز به پشتیبانی علمی، بیان کرد: پس از بیان فرمایشات مقام معظم رهبری باید مطالعاتی را آغاز می‌کردیم تا بر اساس آن، کارها را پیش می‌بردیم.

کولیوند با بیان اینکه مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی را اعلام کرده‌اند، متذکر شد: باید بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات کار را پیش ببریم.

وی با بیان اینکه قوانین وضع شده نباید با سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در تضاد باشد، افزود: باید مراکز پژوهشی مجلس و شورای نگهبان در زمینه نحوه اجرای قوانین اعلام نظر کنند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از سخنان مقام معظم رهبری در آن مقطع، مطالعاتی که انجام شد ولی مجلس به جمع بندی نرسید، گفت: از این پس کارها باید بر اساس سیاست‍‌های کلی دنبال شود.

آخرین مطالب

آخرین مطالب
بالا