X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

مجلس نگاه ویژه ای به ورزش وجوانان دارد

  

 دکتر محمد جواد کولیوند نماینده مردم شریف کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با حضور در نشست مشترک نواب رؤسای هیئتهای ورزشی البرز اظهار کرد: نگاه ما باید از زاویه مجلس به موضوع ورزش نگاهی وسیع باشد، چرا که ورزش عرصه ای است که می توان جوان را از آسیبهای اجتماعی و انحرافات دور نگه دارد.
 
وی با بیان این که " مجلس نگاه ویژه ای به وزارت ورزش و جوانان دارد " ادامه داد: منابع جدیدی در مجلس شورای اسلامی برای کمک به بودجه ورزش مانند ارزش افزوده مالیاتی تعریف کرده ایم که بتواند کمبود بودجه این حوزه ی مهم و اثر گذار را تا حدودی جبران کند.
 
کولیوند با اعلام این خبر که " به احتمال زیاد در سال 97 حوزه ورزش از حوزه جوانان تفکیک خواهند شد " عنوان کرد: در حال حاضر تنها وزارت ورزش و جوانان متولی امورات مربوط به جوانان است که می بایست دیگر وزارتخانه ها نیز در این زمینه فعالیت کرده و مسئولیت قبول کنند.
 
وی ادامه داد: متاسفانه بودجه ورزش بسیار کم است که ب اتوجه به این مسئله نقش هیئتهای ورزشی و همت و تلاش شما نقش پر رنگ تری برای توسعه ورزش پیدا می کند.
 
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها در مجلس اسلامی تصریح کرد: از هیئت های ورزش بویژه نواب رؤسای محترم انتظار داریم که به مباحث اخلاقی ورزش توجه بیشتری داشته باشند چرا که بسیاری از نوجوانان و جوانان در ورزش رشد پیدا کرده و وارد جامعه می شوند

 

 

 

آخرین مطالب

آخرین مطالب
بالا